Na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst en het bereiken van de einddatum van jouw arbeidscontract ontvangt je geen loon meer. Het is wel zo prettig om dan recht te hebben op een uitkering van het UWV. Het UWV kan verschillende uitkeringen toekennen. Om in aanmerking te komen voor één van deze uitkeringen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook de vaststellingsovereenkomst moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Recht op WW-uitkering

Je komt na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst niet automatisch in de WW terecht. Een probleem kan ontstaan als de opzegtermijn niet correct in acht is genomen. De belangrijkste voorwaarden om WW te krijgen zijn:

  • In de vaststellingsovereenkomst moet staan dat het initiatief om de arbeidsovereenkomst te beëindigen van de werkgever komt.
  • Het mag niet jouw schuld zijn dat je ontslagen wordt. Zorg dat dit wordt opgenomen in de vaststellingsovereenkomst.
  • In de vaststellingsovereenkomst moet de ‘fictieve’ opzegtermijn worden gebruikt, als je direct een WW-uitkering wilt ontvangen.

Fictieve opzegtermijn

De fictieve opzegtermijn betekent dat het UWV pas WW toekent nadat de opzegtermijn is verstreken. Ongeacht of je dit hebt afgesproken met jouw werkgever.

Een voorbeeld verduidelijkt dit.
Henk ondertekent op 15 oktober de vaststellingsovereenkomst. Er is een opzegtermijn van 1 maand van toepassing. In de vaststellingsovereenkomst wordt afgesproken dat Henk per 1 november uit dienst treedt. Er wordt dus geen rekening gehouden met de opzegtermijn.

Henk gaat voor 1 november naar het UWV om WW aan te vragen. Hij krijgt nu te horen dat hij pas vanaf 1 december WW kan krijgen. Het UWV houdt namelijk wel rekening met de opzegtermijn om de ingangsdatum van de WW te berekenen. Dat is 1 december 2017. Henk heeft nu geen inkomen in de maand november; geen loon en geen WW.

Uitzonderingen

In de volgende situatie is er na ontslag geen recht op WW, maar op een andere uitkering.

  • Je bent ziek (korter dan 2 jaar); je hebt mogelijk recht op een Ziektewetuitkering (ZW).
  • Je bent langdurig arbeidsongeschikt (langer dan 2 jaar); je hebt mogelijk recht op een WIA-uitkering.

Ziektewetuitkering

Ben je korter dan 2 jaar ziek, dan heb je recht op doorbetaling van loon. Minimaal 70% of meer, afhankelijk van jouw arbeidscontract en/of cao. Teken je tijdens ziekte een vaststellingsovereenkomst, dan kan je een Ziektewetuitkering aanvragen in plaats van WW-uitkering. Vaak wordt deze uitkering door het UWV geweigerd als je geen goede reden kan aangeven waarom je meewerkt aan jouw ontslag. Je hebt tijdens ziekte immers recht op doorbetaling van loon door jouw werkgever. Bovendien moet je re-integreren.

Een geldige reden zou kunnen zijn situatieve arbeidsongeschiktheid. Dat is het geval als er sprake is van een arbeidsconflict en je daardoor niet kan werken (ziek bent). Je bent dan medisch gezien niet ziek, want bij een andere werkgever zou je hetzelfde werk wel kunnen doen. In dat geval zou er er een Ziektewetuitkering kunnen worden toegewezen. Belangrijk! Laat je altijd goed juridisch adviseren voordat je tijdens ziekte voor jouw ontslag tekent.

WIA-uitkering

De WIA-uitkering is bedoeld voor werknemers die langer dan 2 jaar ziek zijn en geen zicht hebben op herstel. Teken je na 2 jaar ziekte een vaststellingsovereenkomst, dan kan je in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Je moet ten minste 2 jaar ziek of gehandicapt zijn.
  • Je moet voor minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. Dit betekent dat je nog maar 65% van jouw oude loon kan verdienen.
  • Je hebt de afgelopen 2 jaar geprobeerd weer aan het werk te gaan; je hebt meegewerkt aan jouw re-integratie.
  • Je bent verzekerd voor de WIA.

Jouw werkgever hoeft na 2 jaar ziekte jouw loon niet meer door te betalen. Vraag daarom ruim voor het eind van die periode een WIA-uitkering aan. Zo voorkom je dat je een tijd zonder inkomen komt te zitten.

Bedenktijd is 14 dagen en de opzegtermijn

Denk je na het lezen van het bovenstaande dat het niet verstandig is geweest de vaststellingsovereenkomst te tekenen? Dan heb je na het tekenen nog 14 dagen de tijd je te bedenken. Je kan de overeenkomst door een arbeidsrecht advocaat laten beoordelen en er volledig op terug komen.

Laat jouw vaststellingsovereenkomst controleren

Het is tijdens ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid vaak niet verstandig om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst. Dit kan namelijk als gevolg hebben, dat je geen uitkering krijgt. Neem daarom contact met ons op. Wij brengen jou in contact met een ontslagspecialist die de vaststellingsovereenkomst voor je controleert.

Veelgestelde vragen

01
Wordt de WW-uitkering automatisch toegekend nadat ik de vaststellingsovereenkomst heb getekend?

Nee, na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst moet je zelf een WW-uitkering aanvragen bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Zorg ervoor dat je dit ruim voor de ontslagdatum doet om onnodige vertraging in het ontvangen van de uitkering te voorkomen.

02
Hoe lang kan ik aanspraak maken op een WW-uitkering na een vaststellingsovereenkomst?

De duur van de WW-uitkering kan variëren, afhankelijk van je arbeidsverleden. Over het algemeen geldt dat je recht hebt op een basisduur van maximaal 24 maanden, maar dit kan worden verlengd met extra maanden op basis van het aantal jaren dat je hebt gewerkt.

03
Kan ik aanspraak maken op een aanvullende ontslagvergoeding naast de transitievergoeding?

Ja, het is mogelijk om naast de transitievergoeding ook een aanvullende ontslagvergoeding te onderhandelen en op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Dit kan afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals de reden van het ontslag, de omstandigheden en de onderhandelingspositie. Het is raadzaam om dit aspect te bespreken met een arbeidsrechtadvocaat om te bepalen of je recht hebt op een aanvullende ontslagvergoeding en hoe je dit het beste kunt aanpakken.

 

04
Kan ik een WW-uitkering combineren met andere inkomsten na een vaststellingsovereenkomst?

Ja, het is mogelijk om een WW-uitkering te combineren met andere inkomsten, maar er gelden bepaalde regels en voorwaarden. Het inkomen dat je verdient naast je WW-uitkering kan van invloed zijn op de hoogte en duur van je uitkering. Het is belangrijk om de regels van het UWV met betrekking tot inkomsten na te gaan en eventuele wijzigingen in je inkomsten tijdig door te geven.

 

05
Heb ik recht op een ziektewetuitkering als ik ziek ben na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst?

Als je ziek wordt na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst, kun je mogelijk aanspraak maken op een ziektewetuitkering (ZW-uitkering). Het is belangrijk om te controleren of de ziekte al aanwezig was voordat je de vaststellingsovereenkomst tekende, aangezien dit van invloed kan zijn op je recht op een ZW-uitkering. Neem contact op met het UWV of een juridisch expert om je situatie te beoordelen en te bepalen of je in aanmerking komt voor een ZW-uitkering.