Je bent al een tijd in dienst bij een bedrijf. Onlangs hoorde je van je werkgever dat hij je wil ontslaan. Wat nu? Een werkgever kan jou niet zomaar ontslaan, hij heeft hier een goede reden voor nodig. In sommige gevallen komt het voor dat de medewerker het eens is met het ontslag. Dan is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. In andere gevallen komt er meer bij het ontslag kijken: je werkgever moet dan een ontslagverzoek indienen bij het UWV of de kantonrechter. Als je werkgever je wil ontslaan is het verstandig om een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat in te schakelen. Onze medewerkers kunnen de juiste advocaat voor jou vinden voor de ontslagprocedure.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Je werkgever heeft aangegeven dat hij jou niet langer in dienst kan houden. Het kan zijn dat het niet goed gaat met het bedrijf en dat je over een aantal maanden niet meer betaald kan worden. Wellicht begrijp je de reden of heb je al een nieuwe baan op het oog. Daarom stem je in met het ontslag. Dit wordt ook wel een ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Jij en je werkgever zijn het eens over je ontslag. Over het ontslag maak je schriftelijke afspraken. Hierin staat tot wanneer je in dienst blijft, dat jullie het allebei eens zijn met het ontslag en wanneer je je laatste loon krijgt. In sommige gevallen wordt er een ontslagvergoeding vastgelegd. Omdat ontslag ingrijpende gevolgen kan hebben is het verstandig om een advocaat ontslagrecht de afspraken te laten beoordelen. Heb je nog geen nieuwe baan? In dat geval is het verstandig om je zo snel mogelijk aan te melden bij het UWV voor een WW-uitkering.

Ontslag op staande voet

Als je op staande voet bent ontslagen moet je direct stappen ondernemen. Als je dit niet doet ontvang je geen loon meer en heb je geen recht meer op een WW-uitkering. Een ontslag op staande voet is zeer ingrijpend. Je werkgever mag jou niet zomaar ontslaan: hij heeft een dringende reden voor het ontslag nodig. Als je betrapt wordt op stelen van het bedrijf of als je hebt gefraudeerd, levert dit een dringende reden op. Hiervoor moet voldoende bewijs zijn. Je werkgever moet je dan direct ontslaan. Dit gebeurt mondeling en vervolgens krijg je schriftelijk een brief waarin de reden voor het ontslag staat. Neem altijd contact op met een arbeidsspecialist als het gaat om een ontslag op staande voet. Er staat voor jou namelijk veel op het spel. Lukt het niet om het ontslag terug te draaien? Dan kan je naar de kantonrechter. Omdat het ontslag op staande voet een ingrijpend besluit is, wordt het ontslag alleen toegewezen door de rechter als er geen andere oplossing is.

Ontslagprocedure via de kantonrechter

Als je werkgever jou om een persoonlijke reden wil ontslaan, en je gaat niet akkoord met het ontslag, dan moet deze een verzoek indienen bij de kantonrechter. Persoonlijke redenen zijn bijvoorbeeld disfunctioneren en een arbeidsconflict. Als je werkgever een ontslag heeft ingediend bij de rechtbank, ontvang je een kopie daarvan. Vervolgens krijg je de kans om te verweren. Je kan dan aangeven waarom je het niet eens bent met het ontslag. Nadat je het verweer hebt ingediend wordt een zittingsdatum bepaald. Je kan dan tijdens de zitting je standpunten toelichten voor de kantonrechter. Als deze het eens is met de reden van het ontslag wordt je arbeidsovereenkomst beëindigd. Ingeval van beëindiging kan je een WW-uitkering aanvragen. Als de kantonrechter het niet eens is met de reden voor het ontslag, blijf je in dienst.

Ontslagprocedure via het UWV

Als je werkgever je wil ontslaan vanwege langdurige ziekte of bedrijfseconomische redenen, en je gaat niet akkoord met het ontslag, dan moet hij een verzoek tot ontslag indienen bij het UWV. Als je werkgever dit heeft gedaan, word je hiervan op de hoogte gesteld. Vervolgens heb je veertien dagen de tijd om aan te geven waarom je het niet eens bent met het ontslag. Samen met een arbeidsrechtadvocaat kan je een regeling proberen te treffen met je werkgever. Als jullie er niet gezamenlijk uit kunnen komen, neemt het UWV een beslissing over het ontslag. Als het UWV de ontslagaanvraag goedkeurt, dan kan je werkgever het arbeidscontract opzeggen. Als de aanvraag echter niet wordt goedgekeurd, dan blijf je in dienst.

Nieuwe rechtspositie voor jou als ambtenaar

Sinds 1 januari 2020 heb jij, net als werknemers in het bedrijfsleven, zoveel mogelijk dezelfde rechten. Voor jou geldt nu het private arbeidsrecht, dankzij de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Dit betekent dat je naar de kantonrechter of het UWV kan als er onenigheid is met jouw werkgever of als je wordt ontslagen. De procedure bij ontslag is dus veranderd, maar jouw werkgever moet nog steeds een goede reden hebben voor het ontslag, zoals onder het ambtenarenrecht.

Sommige groepen ambtenaren vallen echter niet onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Zij behouden hun oude positie en worden niet beïnvloed door het arbeidsrecht. Dit geldt onder andere voor medewerkers van politie en defensie, rechters en officieren van justitie, en politieke ambtsdragers zoals Kamerleden, burgemeesters en wethouders.

Veelgestelde vragen

01
Wat zijn mijn rechten als werknemer als het gaat om ontslag?

Je hebt als werknemer meerdere rechten als je in een ontslagsituatie terecht komt. Allereerst moet je werkgever zich houden aan de opzegtermijn. Daarnaast heb je mogelijk recht op een transitievergoeding en/of WW-uitkering. Je hebt bovendien recht op informatie. De werkgever moet voor het ontslag een goede reden hebben en dit kunnen motiveren.

02
Wat is de opzegtermijn bij ontslag?

Als werknemer dien je normaliter een opzegtermijn van één maand in acht te nemen. Kijk hier je arbeidsovereenkomst of cao op na. Het kan zijn dat daarin een andere opzegtermijn is overeengekomen. De opzegtermijn van de werkgever verschilt en is afhankelijk van de tijd van het dienstverband. Als je dienstverband korter dan vijf jaar duurt, is de opzegtermijn één maand. Een dienstverband van vijf tot tien jaar heeft een opzegtermijn van twee maanden. Als het dienstverband langer dan tien jaar duurt, geldt een opzegtermijn van drie maanden. Ook voor de werkgever geldt dat een andere opzegtermijn kan zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao. Bij een ontslag op staande voet is de opzegtermijn niet van toepassing.

03
Wat zijn geldige redenen voor ontslag door de werkgever?

Je kan alleen ontslagen worden op basis van een ontslaggrond. Gronden voor ontslag zijn bijvoorbeeld: disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten, een arbeidsconflict, bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid (ziekte van langer dan twee jaar), veelvuldig ziekteverzuim. Andere redelijke gronden zijn detentie of het niet behalen van benodigde diploma’s.

04
Hoe lang duurt het voordat de kantonrechter een beslissing neemt in een ontslagprocedure?

De duur van een ontslagprocedure bij de kantonrechter kan variëren, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de beschikbaarheid van de kantonrechter. In de meeste gevallen wordt de uitspraak binnen enkele weken tot enkele maanden na de mondelinge behandeling gedaan.

05
Moet ik een arbeidsrechtadvocaat inschakelen voor een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

Het is in Nederland niet verplicht om een advocaat in te schakelen voor een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV. Het kan echter zeer nuttig zijn om juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat. Een arbeidsrechtadvocaat kan voor jouw rechten opkomen door jou te vertegenwoordigen. Arbeidsrechtszaken zijn vaak erg complex en grote belangen staan op het spel.