Een VSO staat voor vaststellingsovereenkomst, een overeenkomst in het arbeidsrecht waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Jij en je werkgever zijn het eens om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Jullie willen dit op papier vastleggen. Dit wordt ook wel ‘ontslag met wederzijds goedvinden’ genoemd.

Een VSO wordt soms ook een beëindigingsovereenkomst genoemd. Hier lees je alle informatie die je moet weten wanneer je een VSO ontvangt.

Je krijgt een vaststellingsovereenkomst

Als je een VSO krijgt, wil je werkgever je contract beëindigen met een voorstel. Het is belangrijk om te begrijpen waarom je werkgever dit voorstel doet. Hierover met je werkgever praten en de redenen voor het ontslag begrijpen, versterkt je positie bij onderhandelingen.

Het ontslag is pas officieel als zowel jij als je werkgever de beëindigingsovereenkomst hebben getekend. Dit kan ook officieel zijn als je akkoord gaat via e-mail voordat je het ondertekende voorstel naar je werkgever stuurt.

Je bent niet verplicht om meteen te tekenen of akkoord te gaan. Je kunt je werkgever vertellen dat je wat tijd nodig hebt om het ontslagvoorstel te overdenken. Spreek af binnen hoeveel dagen je zal reageren; gewoonlijk is dit binnen 7 tot 14 dagen.

Inhoud van de vaststellingsovereenkomst

In de VSO worden de afspraken over het ontslag vastgelegd, zoals:

– De reden voor het ontslag.

– Uitbetaling van vakantiedagen en vakantiegeld.

– Opzegtermijn: het aantal weken of maanden tot het einde van het contract.

– Transitievergoeding: een vergoeding voor het beëindigen van het contract.

– Concurrentiebeding: indien van toepassing.

– Vrijstelling van werk: waarbij u niet meer hoeft te werken maar wel loon ontvangt.

Onderhandelen over je vaststellingsovereenkomst

Na controle van de overeenkomst kun je onderhandelen over de inhoud. Om een tegenbod te kunnen doen, is het belangrijk om te weten waarom je wordt ontslagen. Je wilt weten of je werkgever je nog kan ontslaan als je niet akkoord gaat met het voorstel.

Voorwaarden voor een WW-uitkering

Als je een WW-uitkering wilt ontvangen met deze VSO, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, zoals:

– In de VSO moet staan dat het initiatief voor het ontslag van je werkgever uitgaat.

– Er mag geen dringende reden zijn voor ontslag op staande voet, zoals diefstal.

– De opzegtermijn van je werkgever moet in de VSO worden vermeld (deze staat meestal in het contract of de cao).

– Je moet voldoen aan andere voorwaarden voor een WW-uitkering.

Heb je vragen over het ontslagvoorstel van je baas? Neem contact op met een arbeidsrecht advocaat uit ons netwerk.

Ondertekening van de vaststellingsovereenkomst

Zorg ervoor dat je begrijpt wat de gevolgen van de overeenkomst zijn voordat je deze ondertekent. Als je het ontslagvoorstel accepteert, kun je de VSO tekenen. Je kunt ook afspraken maken met je werkgever over de datum van ondertekening. Als je het niet eens bent met de VSO, ben je niet verplicht om te tekenen.

Datum van ondertekening – bedenktermijn van 14 dagen

De datum van ondertekening is van belang, omdat de bedenktijd en opzegtermijn vanaf die datum ingaan. Als je vóór het ondertekenen per e-mail akkoord gaat met de gemaakte afspraken, begint de bedenktijd op het moment dat je de e-mail verstuurt.

Veelgestelde vragen

01
Waarom is het verstandig om je vso te laten checken?

Het laten controleren van je vaststellingsovereenkomst (VSO) is verstandig om meerdere redenen:

  1. Juridische zekerheid: Een VSO is een juridisch bindend document met rechtsgevolgen. Het is belangrijk dat alles juridisch klopt.
  2. Maximale voordelen: Het laten nakijken van je VSO kan er voor zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.
    Hierbij valt te denken aan het maximaliseren van je transitievergoeding, het veiligstellen van een mogelijke WW-uitkering en het behoud van al je arbeidsrechten.
  3. Bescherming van belangen: Juridisch advies waarborgt dat alle clausules en voorwaarden in de overeenkomst jouw belangen beschermen. Dit voorkomt dat je onbedoeld rechten opgeeft of verplichtingen aangaat die nadelig voor je kunnen zijn.
  4. Onderhandelingsmogelijkheden: Professioneel juridisch advies verschaft inzicht in de onderhandelbare aspecten van de VSO, wat kan leiden tot gunstigere voorwaarden en betere resultaten voor jou.

Het laten beoordelen van je VSO is een verstandige stap om jezelf te beschermen en voor te bereiden op de toekomst na ontslag. Het helpt je de juiste keuzes te maken en verzekert je van een solide basis voor je toekomstige stappen.

 

02
Wat gebeurt er als ik niet akkoord ga met de vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Als je niet akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte, blijf je in dienst bij je werkgever. In dat geval zal de werkgever andere stappen moeten nemen als ze willen overgaan tot beëindiging van het dienstverband. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om je opties en rechten te bespreken.

 

03
Kan je de vaststellingsovereenkomst weigeren te tekenen?

Ja, als werknemer kan je de vaststellingsovereenkomst weigeren te tekenen. Je gaat dan niet akkoord met de voorgestelde voorwaarden van je werkgever. De werkgever is dan genoodzaakt om het dienstverband te beëindigen op een andere manier, bijvoorbeeld via een ontslagprocedure bij het UWV of de rechter.

04
Wordt de WW-uitkering automatisch toegekend nadat ik de vaststellingsovereenkomst heb getekend?

Nee, na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst moet je zelf een WW-uitkering aanvragen bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Zorg ervoor dat je dit ruim voor de ontslagdatum doet om onnodige vertraging in het ontvangen van de uitkering te voorkomen.

05
Kan de bedenktijd van een vaststellingsovereenkomst worden ingekort of verlengd?

Nee, de bedenktijd van een vaststellingsovereenkomst is wettelijk vastgesteld op 14 dagen. Zowel de werkgever als de werknemer moet zich aan deze termijn houden.