Als je erfgenaam bent, dan heb je de volgende opties: aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden van de erfenis. 

Zuiver aanvaarden

Je kunt de erfenis zuiver aanvaarden als de overleden persoon meer bezittingen dan schulden had. Je bent dan aansprakelijk voor eventuele schulden van de overledene. Had de overledene meer schulden dan bezittingen? Dan moet je de schulden van je eigen geld betalen.

Zuiver aanvaarden kan ook op een andere manier. Je kunt de erfenis ook zuiver aanvaarden door dingen te doen waarmee je laat zien dat je erfgenaam bent. Je neemt bijvoorbeeld spullen mee naar huis, verkoopt spullen of gebruikt de bankrekening van de overleden persoon. 

Denk je dat de overleden persoon meer schulden dan bezittingen had? Pas dan op dat je niets doet waarmee je laat zien dat je erfgenaam bent. Je kunt je keuze voor aanvaarden of verwerpen niet terugdraaien.

Beneficiair aanvaarden

Je kunt de erfenis beneficiair aanvaarden als je niet zeker weet of de overleden persoon meer schulden dan bezittingen had. Als je de erfenis beneficiair aanvaardt, moet je alle spullen van de overleden persoon gebruiken om zijn schulden te betalen. Je krijgt wat er daarna over is. Had de overleden persoon meer schulden dan bezittingen? Dan hoef je de overgebleven schulden niet van je eigen geld te betalen.

Als je de erfenis beneficiair aanvaardt, moet je deze ‘vereffenen’. Dit zijn de regels die vertellen hoe je de erfenis moet regelen. Houd je je hier niet aan? Dan moet je mogelijk toch de schulden van je eigen geld betalen.

Verwerpen

Je kunt de erfenis verwerpen als de overleden persoon meer schulden dan bezittingen had, of als je om een andere reden de erfenis niet wilt hebben. Als je de erfenis verwerpt, ben je geen erfgenaam meer. Dat betekent dat je de schulden van de overleden persoon niet hoeft te betalen. Maar je mag ook niets hebben, zoals foto’s of andere spullen. Verder hoef je niets te regelen dat met de erfenis te maken heeft. 

Je mag de erfenis mogelijk niet verwerpen als je een bijstandsuitkering of schulden hebt.

Hoe kun je (beneficiair) aanvaarden of verwerpen?

Je kunt de erfenis (beneficiair) aanvaarden door een formulier in te vullen bij de rechtbank, die hoort bij de laatste woonplaats van de overleden persoon. Je kunt dit zelf regelen bij de griffie van de rechtbank. Je kunt het formulier ook invullen bij een notaris, en hij zal het dan naar de rechtbank sturen.

 

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen voor dit artikel