Ziekte tijdens een dienstverband is zowel voor jou als voor de werkgever een vervelende situatie. Werkgevers moeten minstens 70% van het loon betalen gedurende de eerste 2 jaar terwijl je ziek bent. Het komt regelmatig voor dat werkgevers hun zieke werknemer een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Het is in de meeste gevallen niet verstandig om tijdens ziekte een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen en ziek uit dienst te gaan.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Beide partijen gaan akkoord met het ontslag. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over je uitdiensttreding tijdens ziekte.

Vaststellingsovereenkomst en recht op ZW-uitkering

Om een Ziektewetuitkering te ontvangen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Je moet verzekerd zijn voor de Ziektewet.
  2. Je moet je op tijd hebben ziek gemeld bij het UWV.
  3. Je bent door jouw ziekte niet meer in staat zijn om jouw oude werkzaamheden uit te voeren.
  4. Je mag niet langer dan 2 jaar ziek zijn.
  5. Je mag geen benadelingshandeling verrichten.

Wat is een benadelingshandeling?

Kort gezegd komt het erop neer dat je niet door eigen schuld werkloos mag zijn. Als je tijdens de eerste 2 jaar van ziekte zonder geldige reden een vaststellingsovereenkomst sluit, dan ziet het UWV dat als verwijtbaar.

Hierdoor kan je een lagere of zelfs helemaal geen Ziektewetuitkering krijgen. Toch is er een uitzondering op deze regel. Bij situatieve arbeidsongeschiktheid kan er namelijk wel een Ziektewetuitkering worden toegekend.

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Als je niet ziek bent, maar door een ernstig arbeidsconflict niet kunt werken, heet dat situatieve arbeidsongeschiktheid. Vaak kan je niet bij je huidige werkgever blijven werken door een situatie op het werk.

Je bent niet ziek, want je kunt wel werken bij een andere werkgever met andere werkomstandigheden. In dit geval kan je bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst mogelijk een Ziektewetuitkering krijgen. Vraag altijd juridisch advies om zeker te weten of je recht hebt op Ziektewetuitkering.

Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur

Als je ziek bent en een tijdelijk contract hebt, kun je een Ziektewetuitkering krijgen. Als je contract eindigt, hoeft je werkgever je geen loon meer te betalen. Je kunt dan een Ziektewetuitkering aanvragen.

Je moet dan voldoen aan de voorwaarden die hier boven staan. Dit geldt ook voor een WIA-uitkering. Bij een contract voor onbepaalde tijd is het ook belangrijk om niet zomaar een beëindigingsovereenkomst te ondertekenen!

Vaststellingsovereenkomst en recht op WIA

Ben je langer dan twee jaren ziek en word je ontslagen? Dan heb je mogelijk recht op een WIA-uitkering. Je moet goed kijken of je aan alle WIA-voorwaarden voldoet. Je moet dit doen voor het akkoord gaan met de vaststellingsovereenkomst. Anders verlies je het recht op een uitkering. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  1. Je moet langer dan 2 jaar ziek of gehandicapt zijn.
  2. Je moet voor minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. Dat betekent dat je nog maar 65% of minder van jouw oude loon mag verdienen.
  3. Je moet verzekerd zijn voor de WIA op het moment dat je ziek werd.
  4. Je moet de afgelopen 2 jaar geprobeerd hebben om weer aan het werk te gaan.

Transitievergoeding

Als je uit dienst gaat, dan heb je vaak recht op een transitievergoeding. Je werkgever moet jou dan een bedrag betalen. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van jouw situatie. Je (laatstverdiende) maandsalaris en de duur van je dienstverband is van belang.

De transitievergoeding is er omdat je tijd nodig hebt om een nieuwe baan te vinden.

Maar bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte geldt deze regel niet! Jij en werkgever mogen dan dan zelf een ontslagvergoeding afspreken. Alleen bij ontslag via UWV of kantonrechter heb je recht op wettelijke ontslagvergoeding.

Bedenktijd vaststellingsovereenkomst

Na schriftelijke goedkeuring van de overeenkomst, heb je 14 dagen om van gedachten te veranderen. De bedenktijd zoals deze regel wordt genoemd, moet schriftelijk door de werkgever aan jou worden gemeld. Doet hij dat niet, dan wordt de bedenktijd verlengd naar 21 dagen. Als je bedenktijd hebt, is het verstandig om een arbeidsrecht specialist naar de vaststellingsovereenkomst te laten kijken.

Conclusie

Als je ziek bent tijdens je dienstverband, dan brengt dat uitdagingen met zich mee. Gedurende de eerste twee jaar van je ziekte moet je werkgever minstens 70% van je loon doorbetalen.

Je moet goed opletten als je een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt. Het tekenen van zo’n overeenkomst in de eerste twee ziektejaren kan invloed hebben op uitkering. Het is daarom cruciaal om je vaststellingsovereenkomst te laten beoordelen door een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat.

Neem gerust contact op met onze juridische medewerkers. Zij staan je graag te woord en helpen je met je vragen over een vaststellingsovereenkomst bij ziekte!

Veelgestelde vragen

01
Wordt mijn opgebouwde vakantiedagensaldo uitbetaald bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte kan worden afgesproken dat het opgebouwde vakantiedagensaldo wordt uitbetaald. Dit kan echter per situatie verschillen en hangt af van de afspraken die worden gemaakt tussen de werkgever en werknemer.

02
Is er een verplichte wachttijd voordat een zieke werknemer een vaststellingsovereenkomst kan aangaan?

Er is geen specifieke verplichte wachttijd voordat een zieke werknemer een vaststellingsovereenkomst kan aangaan. Het is echter belangrijk dat de werknemer in staat is om de inhoud en gevolgen van de overeenkomst te begrijpen, dus het kan raadzaam zijn om te wachten tot de werknemer voldoende hersteld is of het advies van de bedrijfsarts te raadplegen.

03
Wat gebeurt er als ik niet akkoord ga met de vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Als je niet akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte, blijf je in dienst bij je werkgever. In dat geval zal de werkgever andere stappen moeten nemen als ze willen overgaan tot beëindiging van het dienstverband. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om je opties en rechten te bespreken.

 

04
Kan ik mijn re-integratieverplichtingen stopzetten bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte worden in de meeste gevallen de re-integratieverplichtingen beëindigd. Dit betekent dat je niet langer verplicht bent om aan je re-integratie mee te werken. Het is echter raadzaam om dit specifiek te bespreken met een arbeidsrechtadvocaat om zeker te zijn van je rechten en verplichtingen.

 

05
Kan ik aanspraak maken op een vergoeding voor medische kosten bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte kunnen afspraken worden gemaakt over vergoeding van medische kosten. Het is belangrijk om dit aspect te bespreken en eventuele afspraken hierover schriftelijk vast te leggen in de overeenkomst.