Je baas kan je vertellen dat je tijdelijke contract niet of juist wel wordt verlengd. Maak je in het eerste geval geen zorgen, want er zijn stappen die je kunt nemen en rechten die je hebt. Hier lees je wat je moet weten als je contract wel of niet wordt verlengd.

Je contract wordt niet verlengd

Als je tijdelijk contract niet wordt verlengd, zijn dit de dingen die je kunt verwachten.

Waarom je contract niet wordt verlengd?

Meestal heeft je werkgever een goede reden om je tijdelijke contract niet te verlengen. Dit kan gebeuren als je niet voldeed aan verwachtingen. Of dat het altijd de bedoeling was dat het tijdelijk zou zijn, maar ook als er financiële redenen zijn. Vraag je werkgever altijd om de reden voor het niet verlengen van je contract.

Aankondiging van niet-verlenging

Je werkgever moet je tijdig informeren als je contract niet wordt verlengd. Dit heet een aanzegverplichting en geldt voor contracten van minstens zes maanden. Anders kan het stilzwijgend verlengd worden of je hebt recht op een vergoeding.

De aanzegvergoeding

Je werkgever moet je minstens 1 maand voor het einde van je contract schriftelijk informeren. Geen of een te late aanzegging kan recht geven op aanzegvergoeding. Als je recht hebt op een aanzegvergoeding, kan dit 1 bruto maandsalaris zijn of een vergoeding voor de te late aanzegging.

Aanzegvergoeding en jouw contractvoorwaarden

Als je contract niet verlengd wordt, moet je werkgever dit minstens 1 maand van tevoren schriftelijk melden. Het te laat of niet melden kan een aanzegvergoeding opleveren.

Wanneer is er geen aanzegvergoeding vereist?

In sommige gevallen is geen aanzegvergoeding vereist, zoals bij contracten die korter dan 6 maanden duren, uitzendcontracten met uitzendbeding of contracten zonder einddatum.

Het aanvragen van een aanzegvergoeding 

Je moet zelf om een aanzegvergoeding vragen als je er recht op hebt. Neem contact op met een advocaat als je werkgever niet betaalt. Let op, dit moet binnen 2 maanden na de contractbeëindiging.

Voorbeelden voor het niet verlengen van je arbeidscontract

Geen verlenging door zwangerschap

Als je contract niet wordt verlengd vanwege zwangerschap, is dat problematisch. Werkgevers mogen dat niet weigeren vanwege zwangerschap. Als dit wel gebeurt en wordt aangegeven, is het zwangerschapsdiscriminatie.

Geen verlenging door ziekte

Je werkgever is niet verplicht om je contract te verlengen als je ziek bent. Als je ziek wordt tijdens je tijdelijke contract, kan het gewoon aflopen. Soms krijg je een Ziektewet-uitkering als je contract eindigt en je nog ziek bent.

Je contract wordt wel verlengd

Wanneer je tijdelijke contract wel wordt verlengd, kunnen de volgende situaties ontstaan.

Aanbod van je werkgever om je contract te verlengen 

Bij een tijdelijk contract kun je nieuwe arbeidsvoorwaarden bespreken als je werkgever verlenging aanbiedt. Vraag bijvoorbeeld om een hoger salaris of aangepaste werkuren.

Verlenging van je contract voor bepaalde tijd weigeren

Je bent niet verplicht om een verlenging van je tijdelijke contract te accepteren, maar meestal is dit wel verstandig. Weigering zonder passend werk kan namelijk leiden tot verlies van WW-uitkering. Lees hier meer over de WW-uitkering en het weigeren van een verlenging van je contract.

Stilzwijgende verlenging van je contract

Als je werkgever niets zegt en je na de einddatum gewoon doorwerkt, dan wordt je contract automatisch verlengd met dezelfde voorwaarden voor maximaal 1 jaar. Daarbij geldt dat herhaalde verlengingen kunnen leiden tot een vast contract.

Vergoedingen en uitkeringen waar je recht op hebt bij niet-verlenging van je contract

Transitievergoeding

Bij het niet verlengen van je tijdelijke contract door je werkgever heb je meestal recht op een transitievergoeding. Hiervoor is geen opgaaf van een reden door je werkgever vereist. Een transitievergoeding is een geldbedrag. Je krijgt dit bedrag als je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt. Het maakt niet uit of je contract tijdelijk of vast is. De hoogte van je transitievergoeding hangt af van je salaris en dienstverband. Voor een transitievergoeding bij een tijdelijk contract geldt wel dat je langer dan 2 jaar moet hebben gewerkt bij je werkgever. Lees deze blog voor meer informatie over een transitievergoeding bij een tijdelijk contract.

WW-Uitkering

Na het aflopen van je contract heb je meestal recht op een WW-uitkering. Dit is echter alleen het geval als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden omvatten onder andere het hebben van een werkloosheidsverzekering en beschikbaar zijn voor nieuw werk. Het is belangrijk actief naar nieuw werk te zoeken, anders kan je recht op een WW-uitkering verdwijnen.

 

Veelgestelde vragen

01
Wat is een opzegverbod bij een contract voor bepaalde duur?

Als er een opzegverbod in een contract voor bepaalde duur staat, mag je als werkgever het contract niet voortijdig beëindigen, tenzij er sprake is van specifieke uitzonderingen. Opzegverboden hebben betrekking op ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap/bevalling en lidmaatschap van een vakbond of ondernemingsraad.

02
Kan je een werknemer op staande voet ontslaan bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd?

In uitzonderlijke gevallen kan een arbeidscontract voor bepaalde tijd worden beëindigd met een ontslag op staande voet. Er moet dan sprake zijn van een dringende reden voor het ontslag, zoals diefstal of fraude. Daarnaast moet het ontslag onverwijld worden meegedeeld na het ontvangen van het bewijs.

03
Wie heeft recht op een transitievergoeding?

Werknemers die minimaal 24 maanden in dienst zijn geweest en waarvan het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, hebben in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding.

04
Heeft de werknemer recht op vergoedingen bij tussentijds ontslag?

Bij tussentijds ontslag heeft je werknemer recht op bepaalde vergoedingen. De werknemer is bijvoorbeeld gerechtigd op doorbetaling van zijn loon tot aan de datum van beëindiging van het contract of heeft mogelijk recht op een transitievergoeding.