Beëindiging arbeidsovereenkomst

Het arbeidsrecht is zeer belangrijk bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Vraagstukken over ontslag op staande voet of bijvoorbeeld het recht op ontslagvergoeding hebben dan ook betrekking op het arbeidsrecht. Een ontslagvergoeding is een financiële vergoeding die de werkgever bij ontslag betaalt aan de werknemer. Als een werkgever een arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet er onderhandeld worden over ontslagvergoeding of bijvoorbeeld over vrijstelling van werk met behoud van loon. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingovereenkomst genoemd.

Transitievergoeding in het arbeidsrecht

Met ingang van 1 juli 2015 verandert de wetgeving. Door de Wet werk en zekerheid worden de mogelijkheden om lang op een tijdelijk contract te werken beperkt. Opeenvolgende tijdelijke contracten gaan over in een vast contract zodra een periode van twee jaar overschreden wordt. Tot 1 juli 2015 geldt een periode van drie jaar. Daarnaast hebben vrijwel alle vaste en tijdelijke werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn geweest bij ontslag of bij niet-verlenging van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Door het inkorten van de termijn waarna een vast contract ontstaat en door de transitievergoeding, wil de overheid werkgevers stimuleren eerder mensen in vaste dienst te nemen.

Arbeidsrecht en sociaal recht

Arbeidsrecht maakt integraal onderdeel uit van het sociaal recht. Andere wetgeving die betrekking heeft op het arbeidsrecht is bijvoorbeeld de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst en de Wet gelijke behandeling.